Utsnitt av den originale kontrakten fra Colin Archers kopibok (James R. Archer)

Fordi kontrakten forteller mye om hvordan "Marie" var tenkt bygget, og om hva den unge godseier ønsket seg - eller i alle fall trodde han ønsket seg - er dette spennende lesning for enhver som er interessert i båtens historie. For å få litt mer flyt i lesningen har jeg tatt meg tid til å lage en avskrift. I Colin Archers kopibok står altså følgende å lese:

_________________________________________________________

Mellem undertegnede Godseier Eugen 

Petersen og Verftseier Colin Archer er afsluttet

fölgende         Kontrakt          

          

Archer paatager sig at bygge en Lystbaad

for Petersen paa følgende betingelser:

Baaden bliver af omtrent samme Störrelse 

som den Dr. Benneche tilhörende Baad "Mars".

Den bygges dels af Furu, dels av Eg. Stevner,

Rorskaft, Pullerter, Rækker, endel af Indtömmeret, 

Ribberne mellem Spanterne og en del af Baad-

Plankerne, samt øverste bordgang bliver Eg. Resten af

Yderplankerne samt dæk biver udsögt Furu.

Rundholterne og Indredning Gran. Dog bliver 

agtere Salon indredet i Teak med lyst Træ

i Fyldinger. Ligesaa bliver Kappen over Salonen

og Lugekarmen om samme og om Cockpiten

af Teak. Baaden bliver metalfast under

Vandlinjen med undtagelse af Kjölbolterne

gjennem Jernkjölen samt Stevn...?, 

som bliver af galvaniseret Jern. 

Baaden faar en støbt Jernkjöl af passende størrelse 

og forsynes med den fornödne innvendige Ballast af Jern.

Rorbeslag og Halgatter af Metal. Al Boet-

Spiger og Beslag paa Skrog og Rundholter bliver 

galvaniseret. Baaden tilrigges og forsynes med

1 Storseil, 1 Stagfok, 3 Klyvere, 1 Spinnaker og 2 Topseil.

Blokkerne faar indvendigt Beslag og alle Hoved-

blokker faar Patentbeskivinger. Et passende Anker

med 30 Favne galv. Kjetting anskaffes og paa Dækket 

anbringes et lidet Spil til Ankerhivning. Derhos leveres

60 favne Fortöiningsgods af passende Förlighed.

Indredningen bliver i det væsentlige som

i "Mars" med Salon, Sovelugar og Lugar til Mand-

skab forud. I Indredningen kan foretages For-

andringer i Enkelthederne efter Kjöberens

Önske, naar de ikke medföre foröget Bekostning.

Baaden drives, stoffes og males ind- og udvendig

og leveres paa Vandet i Larvik inden 1ste Juni

1899 eller saasnart derefter som ske kan.

For ovenfor beskrevne Baad har Petersen at

betale Kr. 750,00 pr Seilton, beregnet efter den

nugjeldende Girth-Seilarealregel. Af Kjöbesum-

men betales Kr. 2000,00 inden 1ste Januar

1899, Kr 2000,00 naar Baaden er opspantet

og Resten ved Afleveringen i Kontraktsmæs-

sig Stand. Tonnagen bliver at beregne efter

Tegningerne. Köierne i Sovelugaren bliver at

forsyne med Springmadratser. I Salonen 

kommer Puder med Betræk. Udstyret bliver

propert uden Luxus. Forud anbringes et Petroleum

Kogeapparat. 

 

Larvik 18de November 1898

 

Eugen Petersen           Colin Archer

________________________________________________________

  

 Tilbake til historiesiden